Jdi na obsah Jdi na menu
 


TROFOLOGIE - čtení na pokračování

Protože se zabýváme prodejem zdravé výživy, pokusím se Vám zprostředkovat nejnovější poznatky v tomto oboru překladem části práce A.M. Ugoleva, zakladatele vědeckého směru, který byl nazván trofologie. Jsou to informace mimořádně zajímavé, určené pro všechny, kteří se chtějí seriózně zabývat svou budoucností v oblasti stravování. Překlad je amatérský, neautorizovaný, informativního charakteru.  Zde je krátký náhled toho, o čem to bude.

TROFOLOGIE

Nauka o výživě – vědecký směr, kterého základem je komplexní studium vlivu výživy na organismus člověka, včetně léčení nemocí, délku života atd. Podporuje racionalizaci výživy a zlepšení kvality potravin.

Tato nauka je mezidisciplinární – prolíná se v ní filozofie, medicína i obecná biologie. V trofologii je proces příjmu potravy zkoumán v nejširším rozsahu – od jednotlivé buňky do biosféry jako celku. Zakladatelem nového vědeckého směru je akademik A.M. Ugolev. Na základě výsledků svého bádání v oblasti fyziologie trávení a výživy zformuloval v 80-tých letech minulého století vědecký základ trofologie.

Trofologie nám předkládá, že výživa má vliv nejen na zdraví obecně, ale i na takové, zdálo by se s příjmem potravy nesouvisející věci, jako je nálada, kreativní schopnosti, práceschopnost, duševní rozpoložení atd. Kromě toho, výživu nelze zkoumat pouze v úzkém antropocentrickém kontextu, vždyť potravní řetězce existují ve společenstvích organismů, mají vliv na cirkulaci látek v biologickém systému a dokonce na evoluci druhů. Mimochodem, výsledky nedávných výzkumů čínských vědců poskytly  další argumenty o důležitosti potravních řetězců – ukázalo se, že DNA potravin (např. rýže) má vliv na DNA lidí, kteří ji jedli.

Trofologie je založena na teorii Ugoleva, podle které existují tři typy trávení: mimobuněčné, vnitrobuněčné a membránové. I když je vědecké zdůvodnění trofologie dosti složité pro laické chápání, praktické závěry mohou užitečné pro racionalizaci výživy každého člověka.

Oproti zformulovanému vyváženému přístupu v dietologii, trofologie zkoumá potravu nejen jako zdroj výživných látek a energie, ale také jako zdroj hormonů a látek, které se tvoří v trávícím traktu při zpracování potravy. Z tohoto hlediska je velká pozornost věnována studiu balastních látek, nezbytných pro činnost mikroflóry organismu.

Jak známo, mikroflóra tvoří přibližně 5 % hmotnosti organismu. Dá se říct, že zdravá mikroflóra je znakem zdravého organismu. Na správnost výživy je nezbytné se dívat z pohledu efektivního vzájemného působení mezi nimi.

Bohužel, rozvoj medicíny ve dvacátém století proběhl bez zohlednění tohoto faktu. Ve výsledku bylo vítězství nad infekčními nemocemi provázeno růstem tzv. „terapeutických infekcí“, vyvolaných zhoubným působením lékařských preparátů na mikroflóru. Navíc, současná medicína se při léčení nemocí soustřeďuje na kompenzaci změněných struktur organismu, a na obnovu mikroflóry, jejíž problémy byly původcem nemoci, prakticky nebere zřetel. Další argument užitečnosti praktického využití trofologického přístupu spočívá v tom, že existující mechanizmy vedou ke snížení efektivity tradičních lékařských preparátů a často vedou léčení do slepé uličky.

Pro léčení nemocných a podporu zdravých trofologie navrhuje věnovat více pozornosti racionalizaci výživy, včetně využití individuálního přístupu. Je to naprosto logické, protože výživové potřeby každého člověka se silně liší od jeho návyků, režimu dne, charakteru práce, fyzické zátěže atd. Je nezbytné věnovat patřičnou pozornost vyváženosti výživových porcí – potřebu dostatečného množství aminokyselin, vitamínů, rostlinných tuků, vlákniny, a omezovat spotřebu cholesterolu, živočišných tuků a různých rafinovaných produktů.

Trofologie se v poslední době soustřeďuje na zavedení „umělé výživy“ (syntetizovaná - vyladěná strava) a „funkční výživy“ (obohacená o biologicky aktivní doplňky). K přednostem „umělé výživy“ patří:

  • Přesná informace o chemickém složení potravin a výživových hodnotách
  • Vyváženost všech pro zdraví nezbytných látek
  • Obsah všech nezbytných aminokyselin a absence škodlivých látek

Je těžké ocenit roli trofologie jako faktoru, který umožnil přeorientovat pozornost lékařů na správnost výživy, podporu zdravé mikroflóry. Díky prokázaným argumentům se stalo pochopitelným, že je třeba hledat nové přístupy v léčení nemocí, více zvažovat použití chemických lékařských preparátů. Vždyť stará moudrost praví, že jídlo je největší lék.

Zdroj: samopoznanie.ru

 

Příspěvky

Úryvek druhý - "vynucený samorozklad"

19. 3. 2017

trofologie

 

Úryvek první - úvodní poznámky

19. 3. 2017

trofologie

 

Předmluva

24. 2. 2017

trofologie